OR en Financiën

50,00

Financiën zijn voor veel ondernemingsraden een moeilijk onderwerp. Toch is het belangrijk om als OR inzicht te hebben in de financiële cijfers en kengetallen van jouw organisatie én deze te snappen. Uit de cijfers is namelijk heel veel nuttige informatie te halen over de gezondheid van de organisatie.

Zo hebben reorganisaties bijvoorbeeld bijna altijd een financieel motief. Zeker nu bij veel organisaties de omzet in elkaar is geklapt door de coronacrisis.

Alleen door het doorgronden van de cijfers kun je als OR beoordelen of het reorganisatievoorstel van de bestuurder wel écht noodzakelijk is en of er misschien alternatieven te bedenken zijn. Kortom, alleen met financiële cijfers kun je een inhoudelijk en gedegen advies geven bij een reorganisatie.

Tijdens dit webinar ontvang je de financiële template met de 7 bedrijfseconomische kernbegrippen en 4 belangrijkste ratio’s voor elke OR. Daarop doorvragen in het overleg en daar de adviesaanvraag op toetsen verrijkt de onderbouwing van het advies.

Let op: je bestelt en betaalt dit webinar bij onze partner Performa.

Categorieën: ,